لا ویه بل که در زبان فرانسوی به معنی زندگی زیباست ترجمه می‌شود، در ‏نسخه اینتنس خود بر رایحه خامه، زنبق و فندق تاکید بیشتری دارد. این ادکلن زنانه در بخش ‏ابتدایی با رایحه ترنج، پرتقال، گلابی، برگ انگور فرنگی و فلفل صورتی شروع می‌شود. سپس ‏در بخش میانی رایحه گل مریم، شکوفه پرتقال، زنبق، گل یاسمن و گل یلانگ یلانگ به مشام ‏می‌رسند و در پایان فندق و خامه پایان بخش رایحه این ادکلن زنانه می‌باشند‎.‎